Oznámení

Ve středu, 21. 2., od 8.00 h., proběhne ve škole (dle hlasování rodičů na zahajovací schůzce), individuální focení dětí panem Cikánkem (bývalý fotograf firmy Photodienst Brno). Pokud nemáte o fotky zájem a nechcete nechat dítě fotit, nahlaste učitelce ve třídě. Dále u...

Oznámení

Ve škole se vyskytlo infekční onemocnění – tzv. pátá nemoc. Projevy: může být teplota, rýma, typickým příznakem je však vždy vyrážka (většinou obličej). Nemocné děti nevoďte do kolektivu. Nemoc je nebezpečná pro těhotné ženy.

Fond pomoci olomouckým dětem

Informujeme Vás o vyhlášení výzvy „Fond pomoci olomouckým dětem – Výzva č. 2/2023“, k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru. Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. O účelový dar mohou žádat také děti a žáci,...