Oznámení o logopedické depistáži

Ve dnech 5. a 6. října proběhne v naší škole logopedické vyšetření dětí. Logopedickou depistáž (zjištění stavu řeči a mluvidel) provede bezplatně Mgr. Renata Vrbová, Ph.D. – u dětí ve věku od 4 do 7 let,  vždy od 8.00 h. – během dopoledne. Rodiče, kteří...