Seznam přijatých uchazečů na šk. rok 2024/2025

Seznam dodatečně přijatých uchazečů v režimu autoremedury (na základě odvolání) na školní rok 2024/2025 zde.