Něco o nás

Naše mateřská škola zahájila provoz v roce 1965 původně jako závodní MŠ Moravských železáren. V současné době je jednopatrová budova školy majetkem města Olomouce, které je také jejím zřizovatelem. Součástí mateřské školy je prádelna ve sklepních prostorách budovy, která pere prádlo pro nás, ale i pro ostatní MŠ.

Mateřská škola má 2 třídy. V přízemí je umístěna třída Berušek, v 1. patře třída Včelek. Obě oddělení jsou smíšená a navštěvují je děti ve věku od 3 do 6 let. Charakteristika jednotlivých tříd se neliší, obě třídy jsou zaměřeny podle vymezení Školního vzdělávacího programu.

Základním cílem naší školy je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Dílčími cíli je vytvářet optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na oblast mravní a estetickou, rozvoj schopnosti učení, a na rozvoj pohybových schopností, dovedností a odolnosti organismu.

třída Berušek

třída Včelek

Mgr. Alena Kuželová

ředitelka

Kristýna Němečková

zástupkyně ředitelky

Elena Látalová

učitelka

Mgr. Simona Pravdová

učitelka

třída Berušek

Mgr. Alena Kuželová

ředitelka

Kristýna Němečková

zástupkyně ředitelky

třída Včelek

Elena Látalová

učitelka

Mgr. Simona Pravdová

učitelka

dále o školu pečují:

O čistotu, stravu a příjemné prostředí se starají:

Pavla Hegerová, školnice
Ivana Pospíšilová, uklízečka

O čistotu prádla dbá:

Hana Marhonsová, pradlena

Stravu nám chystá a dováží:

Školní jídelna Helsinská 11, Olomouc

fotogalerie

Jak to u nás vypadá

Základní informace o škole

Název školy

Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace

Identifikátor zařízení

600139841

Adresa

Škrétova 198/2, 779 00 Olomouc 9

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

 61989908

Zřizovatel

 Statutární město Olomouc

Adresa zřizovatele

 Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc

Ředitelka školy

Mgr. Alena Kuželová, jmenovaná do funkce po konkurzním řízení od 15. 12. 2001

Zástupkyně ředitelky

Kristýna Němečková

Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

1. 1. 2005

Dokumenty

Zkrácený Školní vzdělávací program

Desatero pro rodiče

Školní řád

Příloha Školního řádu – Pověření

Příloha Školního řádu – Omluvný list

Tiskopis – Výstupní dotazník 

Provozní řád

Vnitřní řád školní výdejny

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 2021-2022 (příloha Směrnice o úplatě)

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Sazebník za poskytování informací

Dokumenty ke zveřejnění

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Výhledový rozpočet 20-21

Výhledový rozpočet 21-22

Výhledový rozpočet 22-23

Výroční zpráva o poskytování informací 2020