Fond pomoci olomouckým dětem

Informujeme Vás o vyhlášení výzvy „Fond pomoci olomouckým dětem – Výzva č. 2/2023“, k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru.
Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. O účelový dar mohou žádat také děti a žáci, kterým byl poskytnut dar již v rámci první výzvy. Jedná se o úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit dětí a žáků, a dále k úhradě pobytů dětí a žáků, a jejich doprovodu v léčebných/rehabilitačních zařízeních.

Podrobné informace zde: