Aktuality

Logopedická depistáž ve škole

11. a 18. října proběhne v naší škole logopedické vyšetření dětí ve věku od 4 do 7 let. Logopedickou depistáž (zjištění stavu řeči a mluvidel) provede bezplatně Mgr. Šimarová z SPC logopedického, vždy od 8. 00 hod. – během dopoledne.

Rodiče, kteří mají o depistáž zájem, musí vyjádřit svůj souhlas s depistáží formou:          1. podpisem na archu do 30. 9. (na okně u ředitelny), 2. a následně – vyplněním                a odevzdáním tiskopisu „Žádost“ učitelkám ve třídě před termínem vyšetření – do 10. 10. 2023. Tiskopis bude učitelkami vydáván na základě podpisu na archu.

Fond pomoci olomouckým dětem

Informujeme Vás o vyhlášení výzvy „Fond pomoci olomouckým dětem – Výzva č. 2/2023“, k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru.
Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. O účelový dar mohou žádat také děti a žáci, kterým byl poskytnut dar již v rámci první výzvy. Jedná se o úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit dětí a žáků, a dále k úhradě pobytů dětí a žáků, a jejich doprovodu v léčebných/rehabilitačních zařízeních.

Podrobné informace zde: