Aktuality

Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz v letošním roce bude probíhat pouze v naší škole, nelze zajistit náhradní mateřskou školu z důvodu současné hygienické situace.
Prázdninový provoz bude probíhat od 9. do 31. srpna 2021 a je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů. Provoz probíhá vždy v omezené míře (případně v jedné třídě), protože ve škole se provádějí nutné udržovací opravy, stavební práce či údržba školy a zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Proto prosíme o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
Přesné informace zde.

V případě, že dítě nebude školu v srpnu navštěvovat ani jeden den, je nutné podat ředitelce Žádost o osvobození od úplaty školného za srpen – ke stáhnutí zde.
Prosíme rodiče, kteří nyní nenavštěvují školu, aby napsali na e-mail: msskretova@seznam.cz do 29. dubna zprávu, zda jejich děti budou či nebudou v srpnu chodit do školy. V případě využití prázdninového provozu o napsání přesného termínu (od-do).
V případě nevyužití provozu o vyplnění a doručení Žádosti o osvobození – do konce května.

ZÁPIS DĚTÍ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 zde.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Zápis dětí na školní rok 2021/2022 v naší škole proběhne v termínu od 3.5. do 11.5. 2021.

Způsob jeho realizace a aktuální informace budou zveřejněny nejpozději na počátku měsíce dubna 2021.

K zápisu budete potřebovat: čitelně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (včetně potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte na straně 2) a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte je ke stažení na webu školy v oddílu Pro rodiče / Zápis.

Informace k uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

dne 27. 2. 2021 došlo rozhodnutím vlády ČR k uzavření mateřských škol. Z toho důvodu je naše škola od pondělí, 1. 3. 2021, uzavřena. V pondělí, 1. 3., dopoledne, si v případě potřeby můžete vyzvednout osobní věci dětí z šatny.

Děti s povinnou předškolní docházkou budou vzdělávány distančně – budeme Vám posílat pokyny a materiály ke vzdělávání na Vaši e-mailovou adresu.
Pokud máte děti mladší a máte také zájem o distanční vzdělávání, sdělte nám svůj zájem e-mailem na tyto adresy:
I. třída – berusky.sedmikraska@seznam.cz
II. třída – stravaskretova@seznam.cz.
Přihlášená strava na pondělí 1. 3. se ruší – obědy nebudou vydávány.
Po dobu uzavření mateřské školy máte nárok na čerpání ošetřovného na Vaše dítě. Žádost o ošetřovné si můžete stáhnout na:
Nově už žádost nepotvrzuje mateřská škola, stačí pouze žádost vyplnit a odevzdat u Vašeho zaměstnavatele.
Přejeme úspěšné zvládnutí této doby a hlavně zdraví!

Oznámení

Potvrzení o platbách školného pro účely uplatnění slevy na dani za rok 2020 si můžete vyzvednout u učitelek ve svých třídách.