Aktuality

Oznámení

Ve středu, 21. 2., od 8.00 h., proběhne ve škole (dle hlasování rodičů na zahajovací schůzce), individuální focení dětí panem Cikánkem (bývalý fotograf firmy Photodienst Brno). Pokud nemáte o fotky zájem a nechcete nechat dítě fotit, nahlaste učitelce ve třídě. Dále u sourozenců prosíme o nahlášení, jak chcete nechat děti fotit (jednotlivě, společně, oboje). Balíček fotek bude stát 320,-Kč.

Oznámení

Ve škole se vyskytlo infekční onemocnění – tzv. pátá nemoc. Projevy: může být teplota, rýma, typickým příznakem je však vždy vyrážka (většinou obličej). Nemocné děti nevoďte do kolektivu. Nemoc je nebezpečná pro těhotné ženy.

Oznámení

Potvrzení o platbách školného pro účely uplatnění slevy na dani za rok 2023 si můžete vyzvednout u učitelek ve svých třídách.

Fond pomoci olomouckým dětem

Informujeme Vás o vyhlášení výzvy „Fond pomoci olomouckým dětem – Výzva č. 2/2023“, k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru.
Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. O účelový dar mohou žádat také děti a žáci, kterým byl poskytnut dar již v rámci první výzvy. Jedná se o úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit dětí a žáků, a dále k úhradě pobytů dětí a žáků, a jejich doprovodu v léčebných/rehabilitačních zařízeních.

Podrobné informace zde: