Aktuality

Pozvánka

Zveme Vás na schůzku rodičů, která se bude konat dne 8. 9. 2021 (středa) v 15.45 h. ve třídě Berušek.

Obsah: organizační a provozní záležitosti, vzájemná spolupráce, schválení příspěvku na nadstandardní aktivity na nový školní rok, další – podle zájmu rodičů.

Účast je možná pouze v respirátorech. Prosíme o účast pouze dospělých. Děkujeme za pochopení.

 

Změna výše školného od 1. 9. 2021

S účinností od 1. 9. 2021 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku 600,-Kč za měsíc/dítě. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ školné neplatí, stejně jako děti s odkladem školní docházky.