Aktuality

Oznámení

Ve středu, 9. 6., proběhne dopoledne v případě příznivého počasí sportovní akce “Olympiáda”.

Ve středu, 16. 6., oslavíme závěr školního roku zábavným programem a pasujeme naše předškoláčky na školáky. Platí se z darů rodičů.

Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz v letošním roce bude probíhat pouze v naší škole, nelze zajistit náhradní mateřskou školu z důvodu současné hygienické situace.
Prázdninový provoz bude probíhat od 9. do 31. srpna 2021 a je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů. Provoz probíhá vždy v omezené míře (případně v jedné třídě), protože ve škole se provádějí nutné udržovací opravy, stavební práce či údržba školy a zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Proto prosíme o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
Přesné informace zde.

V případě, že dítě nebude školu v srpnu navštěvovat ani jeden den, je nutné podat ředitelce Žádost o osvobození od úplaty školného za srpen – ke stáhnutí zde.
Prosíme rodiče, kteří nyní nenavštěvují školu, aby napsali na e-mail: msskretova@seznam.cz do 29. dubna zprávu, zda jejich děti budou či nebudou v srpnu chodit do školy. V případě využití prázdninového provozu o napsání přesného termínu (od-do).
V případě nevyužití provozu o vyplnění a doručení Žádosti o osvobození – do konce května.