Vítá vás mateřská škola Sedmikráska!

Naše mateřská škola zahájila provoz v roce 1965 původně jako závodní MŠ Moravských železáren. V současné době je jednopatrová budova školy majetkem města Olomouce, které je také jejím zřizovatelem. Proč děti rády chodí do naší mateřské školy?

Individuální rozvoj

Jsme škola zaměřená na rozvoj individuální osobnosti dítěte s důrazem na pohybovou, estetickou a mravní výchovu.

Individuální rozvoj

Filozofií našeho vzdělávacího programu je osobnostně rozvíjející model, který klade důraz na rozvoj možností a vlastní potenciál dětí. Dětem poskytujeme dostatek prostoru ke spontánnímu a volnému pohybu, k pohybovým aktivitám. Vytváříme podmínky k rozvoji zdravých a správných životních návyků, k rozvoji tvořivosti, samostatnosti, k seberealizaci a uplatnění. Ponecháváme jim prostor pro vlastní vyjádření. Rozvíjíme děti v estetických dovednostech – nabízíme dostatek podnětů ze všech oblastí estetiky (hudba, dramatika, výtvarné umění).

Rodinna atmosféra

Jsme škola rodinného typu s klidným a podnětným prostředím, individuálním přístupem a kamarádskou atmosférou.

Rodinna atmosféra

Jsme škola otevřená a vstřícná k vnějšímu sociálnímu prostředí. Máme stabilní a kvalifikovaný personál, který vzájemně komunikuje, spolupracuje, a tvoří tak prostředí fungující „velké rodiny“. Pedagog je v naší škole chápán jako autorita, která je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání a sebeuvědomování. Nastavený režim dne je pružný a přizpůsobuje se potřebám dětí, děti si samy určují množství stravy, samostatně provádějí sebeobslužné a hygienické činnosti. Naši pedagogové se neustále vzdělávají.

Netradiční činnosti

Nabízíme řadu netradičních činností, akcí a seznamování s AJ, představení, výlety a různorodé další programy.

Netradiční činnosti

V rámci vlastního vzdělávacího programu realizujeme: program seznamování s AJ, program logopedické prevence – vše kmenovými učitelkami. Nabízíme dětem dle jejich předchozího zájmu bohatý kalendář akcí různého zaměření: představení, cílené výukové programy, vlastní tematické akce, návštěvy institucí, výlety, společné akce s rodiči, programy se zvířaty. Zapojujeme se do soutěže ve sběru papíru a do výtvarných soutěží. Na školní zahradě pěstujeme pro vlastní potřebu kytičky a zeleninu.

Výborná dostupnost

Řada možností s MHD Olomouc.

Výborná dostupnost

Dostanete se k nám s tramvajemi č. 2, 5, 7, dále autobusy č. 10, 12, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 41 skrze zastávky Šibeník, U Zlaté koule, tř. Svornosti a Foerstrova. Nacházíme se na ulici Škrétově v Olomouci. Mapka s naší pozicí a další podrobnosti jsou k dispozici v Kontaktu.

Školní zahrada

Situovaná v klidném prostředí.

Školní zahrada

Máme lanovou dráhu, prolézací plastový tunel, klouzačku s věžičkou a umělým dopadovým povrchem, domečky na hraní, domek na hračky, dvě pískoviště s gumovými obrubníky, hřiště na sportování s umělým povrchem, mlhoviště a pitnou fontánu, kopeček na zimní sportování.

Moderní zařízení

Používáme moderní pomůcky.

Moderní zařízení

Veškeré vybavení a zařízení máme nové – nadstandardní tělovýchovné náčiní a nářadí, kvalitní hračky, tematické sestavy LEGO, moderní didaktické a učební pomůcky – které neustále obnovujeme (např. iPady), bohatou a kvalitní dětskou knihovnu.

pro-rodinu-web-logo

logo_olomouc_city