Naše mateřská škola zahájila provoz v roce 1965 původně jako závodní MŠ Moravských železáren. V současné době je jednopatrová budova školy majetkem města Olomouce, které je také jejím zřizovatelem. Součástí mateřské školy je prádelna ve sklepních prostorách budovy, která pere prádlo pro nás, ale i pro ostatní MŠ.

Mateřská škola má 2 třídy. V přízemí je umístěna třída Berušek, v 1. patře třída Včelek. Obě oddělení jsou  smíšená a navštěvují je děti ve věku od 3 do 6 let. Charakteristika jednotlivých tříd se neliší, obě třídy jsou zaměřeny podle vymezení Školního vzdělávacího programu.

Základním cílem naší školy je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Dílčími cíli je vytvářet optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na oblast mravní a estetickou, rozvoj schopnosti učení, a na rozvoj pohybových schopností, dovedností  a odolnosti organismu.

interier

na třídu Berušek dohlíží

na třídu Včelek dohlíží

<strong>Mgr. Alena Kuželová</strong>
Mgr. Alena Kuželováředitelka
<strong>Kristýna Němečková</strong>
Kristýna Němečkováučitelka
<strong>Elena Látalová</strong>
Elena Látalovázástupkyně ředitelky
<strong>Mgr. Simona Hanzlíková</strong>
Mgr. Simona Hanzlíkováučitelka

dále o školu pečují

O čistotu, stravu a příjemné prostředí se starají:
Pavla Hegerová, školnice
Ivana Pospíšilová, uklízečka

O čistotu prádla dbá:
Hana Marhonsová, pradlena

Stravu nám chystá a dováží:
Školní jídelna Helsinská 11, Olomouc

Základní informace o škole

Název školy Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení 600139841
Adresa Škrétova 198/2, 779 00 Olomouc 9
Právní forma příspěvková organizace
 IČO  61989908
 Zřizovatel  Statutární město Olomouc
 Adresa zřizovatele  Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc
 Ředitelka školy  Mgr. Alena Kuželová, jmenovaná do funkce po konkurzním řízení od 15. 12. 2001
 Zástupkyně ředitelky  Elena Látalová

Přijímání dětí

Děti jsou do MŠ přijímány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění (o předškolním vzdělávání). Do mateřské školy se přijímají děti řádně proočkované podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

V případě volného místa mohou být děti přijaté i v průběhu školního roku.

Zápis dětí

Tiskopis – Žádost o přijetí dítěte
Tiskopis – Vyjádření lékaře
Tiskopis – Evidenční list dítěte
Tiskopis – Přihláška ke stravování
Tiskopis – Vstupní dotazník pro rodiče

Dokumenty

Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020
Úplata za předškolní vzdělávání 2020/2021
Školní vzdělávací program
Školní řád
Provozní řád
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY
Příloha ŠŘ – omluvný list
Příloha ŠŘ – pověření
Desatero pro rodiče
Tiskopis – Výstupní dotazník pro rodiče
Rozpočet 2019
Rozpočet 2020
Rozpočet 2019-2020
Rozpočet 2020-2021
Rozpočet 2021-2022
Směrnice o svobodném přístupu k informacím
Sazebník úhrad za poskytování informací
SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Výroční zpráva o poskytování informací 2019