Změna výše školného od 1. 9. 2021

S účinností od 1. 9. 2021 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku 600,-Kč za měsíc/dítě. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ školné neplatí, stejně jako děti s odkladem školní docházky.