Oznámení o logopedické depistáži

Ve dnech 5. a 6. října proběhne v naší škole logopedické vyšetření dětí.

Logopedickou depistáž (zjištění stavu řeči a mluvidel) provede bezplatně Mgr. Renata Vrbová, Ph.D. – u dětí ve věku od 4 do 7 let,  vždy od 8.00 h. – během dopoledne. Rodiče, kteří májí o depistáž zájem, musí vyjádřit svůj souhlas s depistáži formou:

  • podpisem na archu do 30. 9. (na okně před ředitelnou)
  • a následně dle zájmu – vyplněním a odevzdáním tiskopisu „Žádost“ učitelkám ve třídě před termínem vyšetření – do 4. 10. 2022.