Informace

Ve škole se vyskytlo infekční onemocnění: spálová angína.