Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Zápis dětí na školní rok 2021/2022 v naší škole proběhne v termínu od 3.5. do 11.5. 2021.

Způsob jeho realizace a aktuální informace budou zveřejněny nejpozději na počátku měsíce dubna 2021.

K zápisu budete potřebovat: čitelně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (včetně potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte na straně 2) a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte je ke stažení na webu školy v oddílu Pro rodiče / Zápis.