Informace k prázdninovému provozu

Instrukce k prázdninovému provozu – placení školného a stravného – zde.