Pozvánka

Zveme Vás na schůzku rodičů, která se bude konat dne 8. 9. 2021 (středa) v 15.45 h. ve třídě Berušek. Obsah: organizační a provozní záležitosti, vzájemná spolupráce, schválení příspěvku na nadstandardní aktivity na nový školní rok, další – podle zájmu rodičů....