Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádostí o přijetí dítěte a podrobné informace k zápisu zde.