Zákonní zástupci schválili hlasováním na schůzce rodičů povinný rodičovský příspěvek na školní rok 2019/2020 (na nadstandardní akce školy apod.) ve výši: děti 3-5 let: 500,-Kč, děti 5-7 let: 700,-Kč.
Příspěvek bude vybírán formou „finančního daru škole“ učitelkami ve třídách do koce listopadu.
K povinnému příspěvku je možné přidat dobrovolný finanční dar (na výtvarné potřeby, učební pomůcky apod.) v jakékoliv výši a také dále v průběhu celého školního roku, dle možností a rozhodnutí rodičů – DĚKUJEME!
Rodiče dostanou na celou částku pokladní stvrzenku a darovací smlouvu (darovací smlouvy budou vydávány jednou měsíčně, na konci měsíce platby).