Provoz školy

Zabezpečení naší školy systémem SAFY – odkaz zde

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka MŠ stanovila úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč měsíčně/dítě.

Směrnice týkající se úplaty za vzdělávání je Vám k dispozici v sekci O nás.

Úplata je splatná buď bezhotovostně formou platebního příkazu do 10. dne v konkrétním měsíci nebo v hotovosti ředitelce školy do 15. dne v měsíci.

Od této úplaty jsou v souladu se zákonem osvobozeny děti vzdělávající se v posledním (třetím) ročníku MŠ, a děti se školním odkladem.

Pro bezhotovostní platbu:
Zřídit trvalý příkaz k úhradě na: 500,-Kč/dítě a měsíc do 10. dne v měsíci.

Číslo účtu: 1805652369 / 0800

Placení stravného

Stravné u dětí do 6 let činí:
celodenní: 42,-Kč, polodenní: 33,-Kč, ranní svačina: 12,-Kč.

U dětí se školním odkladem činí stravné (od 7 let):
celodenní: 46,-Kč, polodenní: 37,-Kč, ranní svačina: 12,-Kč.

Platba stravného musí být provedena do doby splatnosti (20. den v měsíci na následující měsíc) a to buď složenkou, příkazem k účtu nebo inkasem. Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování do posledního dne v měsíci, nebude následující den dítě do MŠ přijato z důvodu, že dítě na 1. den následujícího měsíce nemá stravu. (§ 4 odst. 1 vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání)

Pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu jídelny: 1805650339 / 0800.
Inkaso: svolení k inkasu – limit do 1.000,-Kč, potvrzení o svolení k inkasu (s číslem účtu plátce) odevzdat v MŠ. Inkaso z účtu se provádí k 20. dni v měsíci na měsíc následující.

Režim dne

Výchovná činnost je prováděna průběžně dle cílů a úkolů výchovných plánů jednotlivých tříd. Hry a činnosti dětí nejsou striktně časově omezeny. Po celý den dodržujeme sebeobslužný pitný režim dětí.

6.45 – 8.50
příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry, individ. logopedickou prevenci, pohybové aktivity (řízená tělovýchovná chvilka), aktivity dětí řízené pedagogem (individuální, skupinové)

8.50 – 9.20
průběžná samoobslužná přesnídávka podle potřeb dětí, osobní hygiena

9.20 – 9.50
motivace, didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení, vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem – individualizovaná, skupinová a frontální práce s dětmi)

9.50 – 11.50
osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost – v letních měsících již dříve – od 9.20 h.

11.50 – 12.30
společný oběd, osobní hygiena, čištění zoubků, převlékání do pyžam

12.30 – 14.10
pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidové činnosti s tematickým zaměřením pro nespící děti

14.10 – 14.30
osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.45
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Potřeby dětí do MŠ

– papuče na přezutí, uzavřené, s pevným klínem
– tričko, hrací kalhoty do pasu s kapsou nebo děvčátka zástěrku s kapsou a s předním zapínáním (vše volné a pohodlné, vhodné k sebeobsluze)
– pyžamo (výměna 1x týdně)
– pevnou sportovní obuv na přezutí na pobyt venku (zahradu)
– oblečení na převlečení k pobytu venku (na zahradě) podle počasí (i starší, může se zašpinit!)
– k pobytu venku reflexní vesta
– stálé náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, punčocháče, ponožky) ve skříňce
– pokrývku hlavy k pobytu venku – podle počasí
– v případě deštivého počasí – pláštěnku (ne deštník)
– zubní kartáček (nutné asi po půl roce vyměnit za nový)
– plastovou nádobku na pitný režim (kelímek, hrníček…), může být s motivem, aby si jí dítě samo poznalo, nebo podepsaná na dně.

Oblečení a obuv musí být vždy označené!
Oblečení na pobyt venku dávejte dětem pouze do vrchní otevřené přihrádky šatní skříňky, oblečení domů a náhradní dovnitř šatní skříňky.

V průběhu školního roku (množství podle možností rodičů):
– toaletní papíry
– sadu papírových kapesníků (krabice s možností vyjmutí jednotlivých kapesníků)
– tekutá dětská mýdla
– zubní pasty
– vlhčené toaletní ubrousky, vhodné ke splachování

Pokud chcete podpořit estetické zaměření naší školy, můžete nám donést výtvarné potřeby, kterých máme velkou spotřebu.
Prosíme pouze o české nebo jiné kvalitní výrobky:
tvrdé bílé výkresy (220g.), lepidlo Herkules, lepící tyčinky KORES, měkké i tvrdé barevné papíry, široké pastelky a tužky KOH-I-NNOR (Jumbo), barevné a černé tuše, temperové barvy a anilínové barvy KOH-I-NNOR, prstové barvy, třpytkové barvy, alu fólii, foukací fixy, zbytky vln, nakopírované omalovánky s dětskými motivy, dětské nůžky MAPED, razičky motivů, apod.- dle volby, výběru a rozhodnutí rodičů.