Ve středu, 22. 5., od 9.30 h., budou děti ze třídy Včeliček jezdit na školní zahradě na ponících (dle počasí).
Ve středu, 29. 5., od 9.30 h., budou děti ze třídy Berušek jezdit na školní zahradě na ponících (dle počasí).
Je placeno z darů rodičů.