Ve čtvrtek, 11. 4., proběhne ve škole screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí, od 9.00 h. Vyšetření je sponzorováno LIONS CLUBEM – je bezplatné. Výsledky pro rodiče budou do školy zaslány do 14 dnů po vyšetření.