Aktuality

Oznámení – výskyt infekční nemoci

Ve škole se vyskytlo vysoce infekční onemocnění – tzv. 5. nemoc. Inkubační doba je 14 dní.
Příznaky: vyrážka, zpočátku na tvářích (dítě vypadá, jako by mu někdo „nafackoval“ nebo jako „ulítané“), později na končetinách a těle.
Po celou dobu výskytu vyrážky nesmí dítě do kolektivu – může přetrvávat i 3 týdny.
Po prodělání nemoci musí lékař konstatovat, že již dítě není infekční pro ostatní děti.

15. 10. 2019|

Oznámení – logopedická depistáž

7. listopadu proběhne v naší škole logopedické vyšetření dětí. Logopedickou depistáž (zjištění stavu řeči a mluvidel) provede bezplatně Mgr. Renata Vrbová, Ph.D. – u dětí ve věku od 4 do 7 let (střední a nejstarší věková skupina) od 8.00 h. – dopoledne.
Rodiče, kteří mají o depistáž zájem, musí vyjádřit svůj souhlas s depistáží formou:
– podpisem na archu do 1. listopadu (na okně u ředitelny)
– a následně dle zájmu – vyplnění a odevzdání tiskopisu „Žádost“ učitelkám ve třídě před termínem vyšetření – do 6. listopadu.

3. 10. 2019|

Zápis ze schůzky rodičů

Zápis ze schůzky rodičů dne 10. 9. 2019 zde

13. 9. 2019|

Upozornění – příspěvek na školní rok 2019/2020

Zákonní zástupci schválili hlasováním na schůzce rodičů povinný rodičovský příspěvek na školní rok 2019/2020 (na nadstandardní akce školy apod.) ve výši: děti 3-5 let: 500,-Kč, děti 5-7 let: 700,-Kč.
Příspěvek bude vybírán formou „finančního daru škole“ učitelkami ve třídách do koce listopadu.
K povinnému příspěvku je možné přidat dobrovolný finanční dar (na výtvarné potřeby, učební pomůcky apod.) v jakékoliv výši a také dále v průběhu celého školního roku, dle možností a rozhodnutí rodičů – DĚKUJEME!
Rodiče dostanou na celou částku pokladní stvrzenku a darovací smlouvu (darovací smlouvy budou vydávány jednou měsíčně, na konci měsíce platby).

11. 9. 2019|

Oznámení – zapojení školy do soutěže ve sběru papíru

Vážení rodiče, naše škola se díky Vašemu zájmu opět přihlásila do soutěže ve sběru papíru – od září 2019 do dubna 2020.
Prosíme, zapojte se – sbírejte pro nás odpadový papír (letáky, noviny, časopisy), doneste nám staré nepotřebné knihy, katalogy apod.
Škola dostane za sběr finanční příspěvek 1,50 Kč/kg papíru. První mateřská škola, která vytřídí a odevzdá nejvíce papíru na dítě, získá navíc finanční odměnu.
Sběr přinášejte uložený do papírových krabic nebo svázaný do balíčků, větší množství po oznámení ukládejte přímo k plechovému domku ve dvoře školy. Větší množství kartonového papíru nám nenoste.
DĚKUJEME!

11. 9. 2019|

Aktuální jídelníček

najdete na tomto odkazu naší jídelny

Příhlásit se k odběru aktualit